3.4 3.3 3.2 3.1
Jump to table of contents

За Open Journal Systems (OJS)

Open Journal Systems (OJS) е софтуерно решение с отворен код за управление и публикуване на научни списания онлайн. OJS е изключително гъвкава система за управление и публикуване на списания, управлявана от редактор, която може да бъде изтеглена безплатно и инсталирана на локален уеб сървър.

Той е проектиран да намали времето и енергията при изпълнението на различните административни и управленски задачи, свързани с редактирането на списание, като същевременно подобрява воденето на протоколни записи и ефективността на редакционните процеси. Той се стреми да подобри научното и наукометрично качество на публикуваните списания чрез редица нововъведения, включително подобряване на читателското изживяване, правене на политиките на списанията по-прозрачни и подобряване на индексирането.

Това ръководство обхваща OJS версия 3.3, издадена през февруари 2021 г., и включва значителни подобрения спрямо предишните версии на софтуера. Надяваме се да го намерите за полезно за вашите издателски проекти.

История #

Това видео на PKP School обяснява предисторията на PKP и OJS. За да гледате други видеоклипове от тази серия, посетете PKP’s YouTube channel.

OJS е система за управление на съдържание/уеб сайт/система за публикуване. OJS обхваща всички аспекти на онлайн публикуването на списания, от създаването на уебсайт на списанието до оперативни задачи като процес на изпращане от автора, рецензиране, редактиране, публикуване, архивиране и индексиране на списанието. OJS също помага да се управляват различните аспектите при организирането на публикационния процес при издаване на списание, включително следене на работата на редактори, рецензенти и автори, уведомяване на читателите и подпомагане на кореспонденцията.

OJS е гъвкав и мащабируем. Една единствена инсталация на OJS може да поддържа работата на едно или много периодични издания. Всяко списание има свой собствен уникален URL адрес, както и собствен изглед. OJS може да позволи на един редактор да управлява всички аспекти на списанието и уебсайта на списанието. С OJS може да се поддържа международен екип от редактори с различни отговорности за множество рубрики (секции) на отделното научно списание.

OJS поддържа принципа на разширяване на достъпа. Тази система има за цел не само да подпомогне публикуването на списание, но и да демонстрира как разходите за публикуване могат да бъдат намалени до точката, в която предоставянето на „отворен достъп“ на читателите до съдържанието на списанието става жизнеспособна опция. Случаят за отворен достъп е изложен в широка поредица от статии, произтичащи от този проект, които са свободно достъпни в Research > Publications на Public Knowledge Project.

Произходът на OJS. Системата е разработена и публикувана за първи път през 2001 г. като инициатива за научноизследователска и развойна дейност в Университета на Британска Колумбия, с подкрепата на Съвета за научни изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки на Канада, фондация Макс Бел, фондация Pacific Press и фондация MacArthur. Продължаващото му развитие в момента се наблюдава от Университетската библиотека на Саймън Фрейзър. За повече информация вижте уебсайта Public Knowledge Project.


Възможности на OJS #

Посетете нашия уебсайт, за да научите повече за Open Journal Systems и какво този софтуер може да предложи за целия работен процес от изследовател към читател, от подаване на материали за статия и реценциране до производство на електронно списание и разпространението му.

Инсталиране и надстройване #

OJS е лесен за инсталиране и конфигуриране. Изпълнението му като уеб услуга предполага квалифициран системен администратор, който знае как да внедрява уеб приложения. Нашето Ръководство на администратора предоставя пълни инструкции как да изтеглите, инсталирате и конфигурирате OJS.

Ако нямате опит, персонал или желание да инсталирате и управлявате OJS сами, PKP Publishing Services предоставя цялостни хостинг решения за всеки бюджет.

Какво ново в OJS 3.3 #

OJS 3.3 има опростено меню за навигация на таблото за управление и нови функции, свързани с управлението на подаването на материали за статия, комуникацията с потребителите и достъпността като цяло. Този раздел ще очертае основните промени, за да знаете какво да очаквате, когато надстроите вашето издание до OJS версия 3.3. Можете също да гледате видеоклип, който демонстрира нови функции в OJS 3.3, създаден от PKP Publishing Services.

Много от тези промени са приложими и за Open Monograph Press (OMP) и Open Preprint Systems (OPS).

Ако надграждате от OJS 2 и искате да видите общ преглед на промените в OJS 3.X, вижте Какво е новото в OJS 3 в предишна версия на това ръководство и ръководството на PKP за Надграждане от OJS 2 до OJS 3. Моля, обърнете внимание, че ще трябва първо да надстроите от OJS 2 до OJS 3.2, а след това да надстроите до OJS 3.3.

За обобщение на промените в OJS 3.3, които са от значение за разработчиците и разработката, моля, вижте Бележник за издание за OJS OJS/OMP/OPS v3.3

Интерфейс на таблото за управление и навигационни менюта #

Има някои промени в интерфейса на таблото за управление и навигационните менюта за влезли в системата потребители в OJS 3.3.

Мениджъри на списания, редактори, рецензенти, автори и други, които влизат в системата с потребителско име и парола, може да забележат промяна в главното меню за навигация от лявата страна. В 3.3 само потребители с роли, които имат достъп до менютата с настройки (Мениджъри на списания и Редактори), ще виждат менюто за навигация отляво. Има и допълнителни връзки към менюто за Броеве, Съобщения и Плащания, а някои от връзките към менюто са преместени.

Таблото за управление, което мениджърите на списанието виждат, когато са влезли

Потребителите с други роли няма да виждат менюто, защото имат достъп само до частта на менюто за изпращане на материали за статии.

Таблото за управление, което авторите виждат, когато са влезли

Потребителят вече може да получи достъп до потребителския си профил и да избере език в многоезични списания, като щракне върху иконата с изображение на стилизиран човек в горния десен ъгъл.

Менюто, където потребителите могат да редактират своя профил и да избират език

Връзката от таблото за управление към началната страница на публичния сайт на списанието е преместена. Мениджър или редактор на списание вече може да преглежда публичния сайт на списанието, като кликне върху името на списанието, което се появява в горния ляв ъгъл на страницата. За инсталации с повече от едно списание можете да кликнете върху символа на картата на сайта в горния ляв ъгъл на страницата и след това по-долу ще се появи списък с изданията в инсталацията и можете да изберете сайта на конкретното списание, който искате да видите.

Връзката за преглед на публичния сайт на списание

Редакционен работен процес #

Качване на файлове с материали

По време на изпращане на материали за статия авторите могат да качват няколко файла наведнъж, както и файлове с плъзгане и пускане. От тях вече не се изисква да въвеждат метаданни като описание, лиценз и т.н. Тази информация може да бъде въведена по време на работния процес, където старият съветник за качване на файлове все още се използва. Можете да намерите допълнителни инструкции в Главата за авторство.

Кратък видеоклип, който демонстрира как могат да се качват файлове в OJS 3.3.

Филтри за подаване на материали за статия

Всички активни и архивирани изпращания на материали вече могат да бъдат филтрирани по зададен брой и асоцииран редактор. Само мениджърите на списание могат да филтрират по асоцииран редактор. Можете да намерите допълнителни инструкции в Главата за редакционния работен процес.

Отмяна на решение за отхвърляне на материал за статия

Ново редакционно действие позволява на редакторите да отменят решение за отхвърляне на материал за статия на етапите на подаване и рецензиране. След като решението за отхвърляне бъде отменено, подаването се възстановява към предишния си етап и кръг за рецензиране, ако е активен. Можете да намерите допълнителни инструкции в Главата за редакционния работен процес.

Изтриване само на отхвърлени подавания на материали за статия

Само отхвърлените подавания на материали за статия могат да бъдат изтрити от списъка със заявки. Можете да намерите допълнителни инструкции в Главата за редакционния работен процес.

Преглед на терминологията

В предишните версии на OJS типовете рецензиране бяха „Двойно сляпо“ - „Double Blind“, „Сляпо“ - „Blind“ и „Отворено“ - „Open“. В OJS 3.3 те са променени на „Анонимен рецензент/Анонимен автор“, „Анонимен рецензент/Разкрит автор“ и „Отворено“.

Категорията се показва на страницата на статията

Присвоените на дадена статия категории вече се показват на целевата страница на статията. Можете да намерите допълнителни инструкции в Главата за настройки на списание.

Деактивиране на изпращанията

Мениджърите и редакторите на списание могат да конфигурират настройките на работния поток, за да деактивират всички изпращания на материали към конкретно списание. Това може да се използва от списания, които вече не приемат ново съдържание. Можете да намерите допълнителни инструкции в Главата за настройки на списание.

Управление на потребителите и комуникация #

Експортиране на потребители

Вече има наличен инструмент за експортиране под Инструменти > Импортиране/Експортиране, който може да се използва за експортиране на потребители в CSV файл. Това може да се използва за импортиране на потребители в пощенски услуги на трети страни. Можете да намерите допълнителни инструкции в Глава Потребители и роли.

Уведомете потребителите

OJS 3.3 има много търсена функция за уведомяване или изпращане на съобщение до всички потребители в дадена роля. Вижте Глава Потребители и роли за повече подробности.

Филтриране на имейл шаблони по етап на работен процес

Когато управлявате и редактирате имейл шаблони в Настройки на работния процес > Имейл, мениджърите и редакторите на списание могат да филтрират имейл шаблоните по етап на работния процес. Можете да намерите допълнителни инструкции в Глава Настройки на работния процес.

Достъпност #

През 2019 г. OJS беше одитиран за достъпност за хора с увреждания и използване на помощни технологии. Всички промени, препоръчани по време на този одит са внедрени в OJS 3.3, включително достъпна тема по подразбиране и персонализирани блокове, които вече изискват заглавие. Повече информация за персонализираните блокове има в Глава Настройки на уебсайта.

За многоезични списания #

OJS 3.3 има редица нови функции, които подобряват използването на списания, работещи и/или публикуващи на множество езици.

Формати за дата и час

Вече могат да се задават формати за дата и час за всяко списание и локализация/език. Допълнителните инструкции са в Глава Настройки на уебсайта.

Езици с писане отдясно наляво

Има по-добра поддръжка за езици, които се четат отдясно наляво, като арабски, фарси и иврит, в редактора за обогатен текст, който се появява в много полета на формуляр в OJS.

Отдалечени URL адреси

Елементите от менюто за навигация с отдалечени URL адреси вече могат да имат различни отдалечени URL адреси за всеки език.

Приноси на общността #

Екипът на OJS насърчава приноса на общността на разработчиците. Ако се интересувате да се включите в подобряването на OJS, приветстваме вашето участие.

Отлични примери за принос на общността включват огромния набор от езици, на които OJS се предлага; и плъгини на трети страни, публикувани във Форума на общността и страницата на архивирания форум.

Ние също така приветстваме приноса за тестване на софтуер и докладване на грешки.

Поддръжка #

PKP предлага следните безплатни ресурси за поддръжка за OJS:

  • PKP Docs Hub: Ръководства за потребителя, документация за разработчици и съвети за публикуване за целия ни софтуер. Също така включва връзки към видеоклипове, разработени от общността.
  • Форум на общността на PKP: Онлайн табло за дискусии, където можете да задавате въпроси, да отговаряте на въпроси и да споделяте идеи.
  • PKP School: Колекция от онлайн, отворени и самостоятелни курсове, проектирани от експерти на PKP на английски и испански език. Включва видео уроци за настройка на вашето списание; редакционния работен процес в OJS 3; и как да станете редактор.

Има също връзка „Помощ“ в горния десен ъгъл на всяка страница в OJS, OMP и OPS, където можете да намерите информация за текущата страница и нейните функции.

За въпроси относно определен сайт на списание, като например изисквания за изпращане, свържете се директно с това списание, като използвате информацията за контакт, посочена на страницата Относно/За на списанието.