3.2 3.1.2 < 3.1
Jump to table of contents

Crossref | OJS 3.2/3.3 Manual

PKP och Crossref fortsätter att samarbeta för att hjälpa utgivare och tidskrifter som använder Open Journal Systems att bättre utnyttja Crossrefs tjänster.

. PKP är också en “Sponsoring Organization” för Crossref.</p>

Den här manualen täcker också andra Crossref-relaterade tjänster såsom referenslänkning, finansiärsinformation, Similarity Check och Crossmark. Någon officiell plugin har inte utvecklats för Crossmark, men OJS-användare har lyckats använda den här tjänsten med mindre ändringar och tillägg av kod. Det är något som kommer att bli tillgängligt i framtiden.