Jump to table of contents

Lärande OJS 3.1: En visuell guide till Open Journal Systems

Upphovsrätt: Simon Fraser University har upphovsrätt för arbete som producerats av Public Knowledge Project och har lagt sin dokumentation under en [Creative Commons Attribution 4.0 International License] (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).